SAL7372, Act: V°298.2 (646 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°298.2  
Act
Date: 1479-03-30

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Vander calaengie(n) die coel amele(n) gedae(n) heeft op tv(er)sueck dat willem/
hubrechts als geleyt totten goeden qui(n)tens wile(n) va(n) bullestrate(n)/
dair de selve coel belet heeft dat den selven willemme acht(er)volgen(de)/
zijnder leveringe(n) he(m) vand(en) goeden geschiet inde goede niet gewijst/
en soude zij(n) om zijn wettige sculde(n) te v(er)hale(n) want hij selve/
ten daighe dien hij den voirs(creven) cole hadde doen beteyken(en) niet/
en was gecompareert mair hij coel hadde selve he(m) te rechte/
doen p(rese)nte(re)n dat hij hem gedroech totte(n) besceyde d(air)af zijnde/
en(de) dat meer was hadde die sake bij he(m) innegesteke(n) geweest/
inde banck te he(re)nt om zijn kintsgedeelte tegen ande(re) vre(m)de/
p(er)sone die hem dat voirhielde(n) te v(er)volgen ald(air) en(de) also wa(r)e/
sculdich die sake [d(air)] gere(n)voyeert te worden oft ten mi(n)sten/
dat hem willem opleyde ende voir al restitueerde zij(n) coste(n)/
bij hem inder saken geleden D(air)tege(n) de selve(n) wille(m) hielt de/
(contra)rie en(de) seyde al mocht hij ten dage va(n) rechte absent zij(n)de en(de)/
de voirs(creven) wille(m) [cole] gecompareert en(de) he(m) gep(rese)nteert hebbe(n) voir recht/
in zijnder absen(tie) dat was bij quade(n) aenbringen(e) en(de) gebreke vand(en)/
diene(r) die hem den dach niet en hadde wete(n) te clare(n) wa(n)neer/
hij come(n) soude ov(er)midts dat cole d(air) selve niet en woende/
met meer reden(en) in beyde(n) zijden geallig(eer)t Es gewijst dat/
wille(m) inder sake(n) voirts vare(n) sal moege(n) niet tege(n)staen(de) der/
calaengien en(de) alse vand(en) coste(n) bij cole geheyscht die behoude(n)/
de scepen(en) te henw(er)t In sca(m)pno b(er)gen la(n)gr(ode) tybe willem(air) m(ar)cii penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt