SAL7372, Act: V°308.2 (659 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°308.2  
Act
Date: 1479-04-03

Transcription

2020-01-22 by xavier delacourt
Want jan vander messien die nade(n) rechte d(er) stat va(n) loven(e)/
come(n) en(de) geleyt es voir zijn wettich gebreck tot alle(n) den goede(n)/
beyde have en(de) erve jans vand(en) broeke en(de) laur(ijs) zijns soens/
hem oft tybaute steenweegs in zijne(n) name alle de selve/
goede byden meye(r) van holede tonse(n) v(er)sueke zijn geleidt en(de)/
dach van rechte doen bescheyden den voirs(creven) vader en(de) zone/
oft zij tege(n) de voirscr(even) leveringe yet hadden wille(n) allige(re)n/
tot welke(n) dage zij niet gecompareert en zijn noch oick/
nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydden trecht voirt/
v(er)sueken(de) Soe [hebben] de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manisse(n) tsmeyers/
gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse [nae dat hem heeft geblek(en) (et)c(etera)] datme(n) den voirscreven(en)/
geleydden vand(en) voirscr(even) goede(n) houde(n) soude inde macht/
van zijne(n) beleyde zoe v(er)re het noch voir scepen(en) comen/
was in scampno cor(am) scabinis aprilis t(er)cia
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt