SAL7372, Act: V°350.2 (759 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°350.2  
Act
Date: 1479-05-24

Transcription

2020-01-15 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stadt van loven(e) saluyt/
doen condt dat marie stockelpots weduwe joes wijlen/
bevelant cu(m) tutore heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) willem(me) stockelpot hue(re)n brued(er)/
alsulken rijder als henr(ic) standairt wouter zijn vader/
en(de) andries van kerckaster bekinden voir scepen(en) va(n) lov(en)/
xxiii in m(er)te a(n)no lv janne stockelpot brued(er) des voirs(creven)/
willems en(de) marien die nu omtrint v jae(re)n buyte(n) lants/
heeft geweest ten live(n) van janne en(de) marie(n) voirs(creven) Te/
v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n tontfange(n) met alle(n)/
pachte(n) d(air)af v(er)loopen en(de) verschene(n) Dair voe(r) met rechte/
te v(er)volgen Componen(di) quitan(ciam) dan(di) (et)c(etera) promitt(ens) ratu(m)/
salvo iusto calculo cor(am) berct burg(imagistr)[o] tybe willemair scab(inis)/
maii xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt