SAL7372, Act: V°366.3-R°367.1 (796 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°366.3-R°367.1  
Act
Date: 1479-05-31

Transcription

2020-03-18 by xavier delacourt
Met condicien want de voirscr(even) anthonijs met zijnd(er) weerdynne(n)/
ter liefden svoirs(creven) lambrechts afgaen sal soe de voirs(creven) anth(onijs)/
dat alh(ier) geloeft heeft te doene een huys ende hof met eene(n) stucke/
lants dwelck gelegen es te wackersele inde leeps houdende/
omtrint tsame(n) een boender tussche(n) des he(re)nstrate en(de) de goede/
der kinde(re)n nuroets en(de) m(ar)grieten scepers dwelck des voirscr(even)/
anthonijs wijfs stiefvader voirmaels v(er)creech met uuytwi(n)ni(n)g(en)/
en(de) der selver zijnder weerdynne(n) van hue(re)r moeder bleve(n) es/
en(de) d(air)inne goiden den selve(n) lambr(echte) om dat ter deylingen tussche(n)/
hem en(de) bastijne en(de) arnde coursays navolgen(de) zeke(re)n voirvo(n)niss(en)/
te moegen bringen dat de selve lambrecht en(de) zijn wijf die/
hij hier ende zijn borghen voirscr(even) [h(ier)] inne gelove(n) te verva(n)gen gehoud(en)/
sullen zijn eve(n) v(er)re den selve(n) lambr(echte) ende zijnder weerdynne(n) die/
goede weder in deylingen bleve(n) en(de) valle(n) dat zij dan die i den/
selve(n) anthonise wed(er)om inden selve(n) wesen(e) en(de) alsoe ombelast/
en(de) gerepareert ov(er)goeden en(de) vestigen sulle(n) soe die nu zijn/
Ende oft zij he(m) te deele niet en viele(n) dat zij dan d(air)af den/
selve(n) anth(onise) goede ande(re) goede soe goet zijnde t(er) taxacien va(n)/
goede(n) ma(n)nen in die stat ov(er)goeden en(de) vestigen sullen zond(er)/
fraude oft arghelist en(de) dat dit al de voirscr(even) anthonijs mette(n)
//
voirscr(even) bekynne aende voirscr(even) p(er)sonen ende hue(r) goede en(de)/
oick alle costen ende lasten zij waren van rechte oft ande(re) die/
hij d(air)om geleden hadde soude moege(n) verhalen cor(am) roelants/
willemair maii ultima
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt