SAL7372, Act: V°369.2-R°370.1 (801 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°369.2-R°370.1  
Act
Date: 1479-06-04

Transcription

2020-03-11 by xavier delacourt
Voe(r) den rade vander stat zijn come(n) op hede(n) henrick bate(n) va(n)/
langdorp aenlegge(r) t(er) eender zijden ende claes vande(n) hove/
ingeseten(e) poirte(r) va(n) loven(e) t(er) ande(r) zijden Aldair de voirscr(even)/
henrick beg(er)de vestich(eit) van betalingen als va(n) xiii amen en(de)/
drie steken lantwijns die de voirs(creven) henr(ick) baten de(n) voirs(creven)/
vand(en) hove v(er)cocht hadde Welken wijn de voirs(creven) claes/
hadde doen vue(re)n te thiene(n) om aldair te v(er)thie(re)n en(de) seyt/
oick de selve henrick gelijck hij dat genoech liet blijcken/
met eender c(er)tificacien van thiene(n) mett(er) selver stat segele/
dat hij den selve(n) clause aldair betoge(n) hadde om de selve/
vestich(eit) te hebben(e) die hij alh(ier) alnoch beg(er)de tot welker/
plaetsen van thiene(n) voirs(creven) beyde p(ar)tien int lange gehoirt/
zijnde Es geappointeert en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven) claes/
tussche(n) dat en(de) maendaghe doen naestcomen(de) te weten(e)/
smaendaichs inde sinxen(en) daghe lestleden alsulke vestich(eit)/
doen soude d(air)mede de voirs(creven) henr(ick) te vrede(n) soude zij(n) gelijck/
de selve c(er)tificacie dat ond(er) d(er) stat segel va(n) thiene(n) voirs(creven)/
naerde(n) inhoudt en(de) begrijpt hoepte en(de) meynde nae tgene/
dat d(air)af geschiet wae(r) en(de) oick want claus zijn goet ewech/
hadde dat hem dat geschiede(n) soude navolgen(de) d(er) voirs(creven) t(er)mi(n)ac(ien)
//
bij die van thiene(n) gegeve(n) Dair teghe(n) de voirscr(even) claus/
meynde en(de) hoepte dat hij gestaen soude met tghene dat/
hij hem toegeseyt hadde inde come(n)scap als dat hij he(m) g(er)ne/
v(er)oblige(re)n soude voe(r) den voirs(creven) wijn voir scepen(en) va(n) loven(e) en(de)/
hoepte dat hij d(air)mede gestae(n) soude en(de) en stiet he(m) aende/
t(er)mi(n)acie van thiene(n) niet Seyde oick de voirs(creven) claus geliefde/
den voirs(creven) henr(icke) zijn goet taenveerden(e) hij waers te vrede(n)/
en(de) p(rese)nteerde den cost vand(er) vracht te betalen(e) Welke/
p(rese)ntacie de voirs(creven) henr(ick) niet ae(n)veerde(n) en woude mair/
hielt he(m) aende voirs(creven) t(er)mi(n)acie va(n) thiene(n) hopen(de) dat die/
onderhoud(en) soude worden Ende aldus p(ar)tien int langhe te/
beyden zijden gehoirt zijnde Es bijder stat uuytgesproke(n)/
ende get(er)mineert dat zij bleve(n) bij alsulke(n) t(er)mi(n)acie ende/
appointeme(n)te als die van thiene(n) gewese(n) en(de) uuytgesproke(n)/
hadden en(de) dat de voirs(creven) claus hem d(air)nae vuege(n) soude moete(n)/
In consilio junii quarta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt