SAL7372, Akte: V°45.4-R°46.1 (113 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°45.4-R°46.1  
Act
Datum: 1478-08-07

Transcriptie

2019-01-02 door xavier delacourt
Vander questien die voir den rade vand(er) stad comen is tusschen/
ja(n)ne dillen ter eend(er) zijden en(de) arnde lambrechts ter ande(re)/
ald(aer) de selve jan versocht van hem afgedaen te hebben seke(re)/
chijse die hij meer bevant gaen(de) uut den huyse en(de) hove met/
eene(n) stucke soe lants soe wijng(ar)ts gelege(n) over de nyeubrugghe/
tussche(n) de goede sgoidsh(uys) van vileer en(de) tstraetken ald(aer) strecken(de)/
ten veste(n) weert vand(er) stad ter eend(er) zijden de selve veste(n)
//
ter ande(re) den bog(ar)t oft beemt katlijne(n) moele(n)plas d(er) wed(uwen) vranx/
wile(n) willemaer nu diericx van langrode op dande(r) zijden/
uutgenome(n) een cleyn stuc lants oft hoofs vand(en) voirs(creven) lande/
dat toebehoirt der voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)] moelenplas d(aer) inne de selve/
jan bijde(n) voirs(creven) arnde gegoet wert voir scepen(en) van loeven(en)/
decembr(is) iiii a(nn)[o] lxxvii dan dwairscap dat de selve arnt/
he(m) d(aer)af hadde gedaen begrijpt namelijc en(de) besundert xii stuv(er)s/
erflijc aen tgodsh(uys) va(n) p(er)cke bij loev(en) ende twee stuv(er)s aen m(ijn) hee(re)/
van chanterain hopen(de) dat hem dat sculdich wae(re) te geschien/
dair tege(n) de voirs(creven) arnt hem verantwerden(de) bekinde vand(en) voirs(creven)/
xii stuv(er)s dat dat sculdich wae(re) te geschieden Mair vand(en) twee/
stuv(er)s aen die van chanterain d(aer) uut gaen(de) meer dan den/
brief mencie maect hoopte hij hoe wel dat dat inde(n) brieve niet/
en stont dat hij wel bethoene(n) soude dat ind(er) come(n)scap vorweerde/
was dat de selve jan den chijs mijns hee(re)n van chanterain sulc/
als dien was te he(m)weert hadde genomen en(de) dat hij alsoe/
d(aer) af soude zijn ongehoude(n) met meer woorde(n) in beyde(n) zijden/
geallig(eer)t Es p(ar)tien uutgesproken dat zij p(ar)tien vand(en) sake(n)/
vand(en) selve(n) ii stuv(er)s erflijc setten inde banc voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) om d(aer) af ald(aer) recht te geven en(de) te neme(n)/
Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) ip(s)o die vener(is) aug(usti) vii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-13 door Xavier Delacourt