SAL7372, Act: V°96.4 (238 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°96.4  
Act
Date: 1478-10-07

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) dat meester h(er)mes clerici dieme(n) heet rogiers/
ende heeft geconst(itueert) meeste(re)n h(er)mes hoebosch cureyt d(er) kerke(n)/
van sint m(er)tens rothonacen(sis) meeste(re)n willem(me) camelijn he(re)n/
h(er)mes vand(en) berge p(ri)este(re)n adam de yedeghem giel(ijs)/
moeyart en(de) pete(re)n textor(is) Om alle en(de) yegewelke zij(n)/
saken questie(n) en(de) geschillen als hij uuytstaende heeft oft/
namaels hebben sal moegen teghen wien dat zij In/
forma meliori Cum p(otes)tate substituen(di) Promittens ratu(m)/
renu(n)c(ians) quoad hec p(ri)vilegiis univ(er)sitat(is) studii lovan(iensis) et aliis/
quibuscu(mque) salvo iusto calculo cor(am) berct burg(imagistr)[o] roelants/
berghe(n) scab(inis) oct(obris) vii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt