SAL7372, Akte: V°99.2 (246 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°99.2  
Act
Datum: 1478-10-10

Transcriptie

2019-01-02 door xavier delacourt
It(em) joes messuens v(er)we(r) sone wile(n) henr(icx) t(er) eender en(de) goirdt/
visele(re) becke(r) t(er) ande(r) zijden sijn bij toedoene va(n) hue(re)n vriend(en)/
en(de) mage(n) eensworde(n) en(de) v(er)accordeert va(n) hue(re)r beyder erve geleg(en)/
inde scepstrate bijde vischm(er)ct tussche(n) de(n) zalm en(de) tpansier der/
pointe(n) en(de) cond(icien) h(ier)na volgen(de) die zij malcande(re)n voir he(n) hue(re)n erve(n)/
en(de) nac(omelingen) geloeft hebbe(n) tonderhoud(en) Inde(n) yerste(n) dat de voirs(creven) joes noch/
zijn [nac(omelingen)] besitt(er)s va(n) zijne(n) erve in gheene(n) tide toecomen(de) met gheene(n) ty(m)meri(n)g(en)/
oft metselrien opvare(n) en sal noch en sele(n) opde scaelgie tussche(n) hue(re)r/
beyder coken(en) d(air)mede de(n) selve(n) goirde oft zijne(n) nac(omelingen) levich liecht in zij(n)/
coken(en) oft came(re)n genome(n) sal moege(n) wese(n) in e(n)niger manie(re)n Ende dat/
desgelijx de voirs(creven) joes voir he(m) zijne(n) erve(n) en(de) nac(omelingen) besitte(n) gebruyke(n)/
en(de) possesse(re)n sal gelijck en(de) met den voirs(creven) goirde en(de) zijne(n) nac(omelingen)/
den wech acht(er) va(n) uuyt joes huyse tot op de strate neve(n) de/
scepbrugghe liggende den selve(n) wech tusschen den muer vand(en)/
hove van berghen ter eender zijden en(de) de huyse(n) acht(er) van/
joese goirde en(de) jacops van meenssele t(er) ande(r) zijden Et proinde/
obligavit q(ui)l(ibet) ip(s)or(um) alt(er)i bo[(na)] sua ibid(em) sit(a) tytulo iusti subpigner(is) de/
q(ui)b(us) sat(isfacere) quil(ibet) alt(er)i prout roelants willem(air) oct(obris) x
Nagekeken doorGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt