SAL7373, Act: R°136.3-V°136.1 (315 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°136.3-V°136.1  
Act
Date: 1479-12-01

Transcription

2020-02-05 by Greet Foblets
It(em) jacop van eenbeke die nu getrout heeft de wed(uwe) pet(er)s wile(n)/
carbeel wynne doen hij leefde henr(ix) mette(n) gelde heeft gelooft/
en(de) toegeseet den selve(n) henr(icke) uut sake(n) vand(er) pechting(en) die de/
voirs(creven) wile(n) pet(er) tege(n) den voirs(creven) henr(icke) in sijnd(er) levend(er) tijt genome(n)/
hadde de pointe(n) hier nae bescr(even) te voldoen(e) tusschen dit ende/
uutganc merte alsoe verre als die doenlijc zijn te weten(e)/
Inden yersten sal de voirs(creven) jacop leve(re)n vijf mudd(en) rocx te/
wijchmale tot jans van leeuwe huys ende xviii mudd(en) en(de)/
v mol(evate) tot bruessel m(ijn) hee(re) van hafflige(m) ende tsurplus vand(en)/
coren(e) wat greyne dat zij sal de selve jacop leve(re)n den voirs(creven)/
henr(icke) mette(n) ghelde tot loeven(e) te zijne(n) huys en(de) noch drie/
corweyen doen nae uutwijsen vander pechting(en) die voirs(creven) heeft/
noch de selve jacop gelooft te betalen(e) henr(icke) voirs(creven) drie rijns/
guld(en) binne(n) acht dage(n) naestcomen(de) ende elf r(ijns) guld(en) te twintich/
st(uvers) tstuc den st(uver) te drie pl(a)c(ken) half te kers(mis)s[e] naestcomen(de) en(de) half/
te meye d(air)nae volgen(de) te betalen(e) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal de selve jacop
//
alle de beemden den voirs(creven) henr(icke) toebehoe(re)nde en(de) oic de bogarde/
vermaken nae inhoud(en) vander pechtinge(n) voirs(creven) It(em) sal de selve jacop/
op sijne(n) last besaye(n) sesse boende(re)n met even(en) ter plaetsen daert den/
voirs(creven) henr(icke) gelieven sal ten naeste(n) tide en(de) noch viii boende(re)n/
met even(en) ende al op twee getidege vo(r)en gelijc vo(r)e mair des/
sal henr(ic) sculdich zijn den selve(n) jacoppe de even(en) totte(n) voirs(creven) acht/
boende(re)n te leve(re)n ten behoirliken tide en(de) sal jacop voirs(creven) dmest/
nae inhout der voirs(creven) pechting(en) vuere(n) oic ter plaetsen dairt/
behoirt It(em) sal de selve jacop leve(re)n lxxx busselen walms/
en(de) gehouden sijn inden cost vand(en) werclieden en(de) de voirs(creven)/
henr(ic) inde dachue(re)n en(de) sal jacop de huysen doen plecken/
nae inhoud(en) vand(er) pechting(en) voirs(creven) It(em) sal de selve jacop/
late(n) op tselve hoff viii hoend hoende(re)n en(de) eene(n) hane/
nae inhouden vand(er) pechtinge(n) en(de) alle tgene dat voirs(creven)/
steet heeft gelooft de voirs(creven) jacop te voldoen(e) ten tide voirs(creven)/
alsoe verre dat doenlijc is gelijc vo(r)e en(de) wes men bevinde(n)/
sal dat de pechtinge voirs(creven) voirder inhult d(air)af sal jacop/
ongehouden zijn en(de) insgelijcx stelt jacop den selve(n) henr(icke)/
quite van tgene des hij hem soude moege(n) eyssche(n) uut sake(n)/
vand(en) pointe(n) ind(er) pechtinge(n) begrepe(n) ende behoudelijc oick/
dat dbeleyt des voirs(creven) henr(ix) levering(en) ende vo(n)niss(en) dair uut/
gespruyt bijde(n) voirs(creven) henr(icke) op de goede des voirs(creven) wile(n) pet(er)s/
gedaen oct(obris) xxi lestled(en) uut gebreke vand(er) voirs(creven) pechting(en)/
selen blive(n) in hue(re)r macht om te comen tot voldoeni(n)g(e) vand(en)/
pointe(n) voirs(creven) die uut d(er) voirs(creven) pechting(en) gespruyt sijn alsoe/
verre bij den selve(n) jacoppe gebrec viele cor(am) borch(oven) reth(eman)/
decembr(is) p(rim)[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer