SAL7373, Act: R°16.2-V°16.1 (33 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°16.2-V°16.1  
Act
Date: 1479-07-06

Transcription

2019-01-22 by Greet Foblets
Want jan vanden putte die uuyt crachte va(n) scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) geleyt es voir zijn wettich gebreck tot/
alle(n) den goeden beyde have en(de) erve he(re)n adriaens va(n) mole(n)beke/
p(ri)est(er)s wair die gelege(n) zijn hem alle de selve goede tonse(n)/
scriven(en) [aend(en) meye(r) va(n) blaersvelt] zijn gelev(er)t en(de) dach va(n) rechte bescheyden den/
voirs(creven) he(re)n adriane en(de) zijn huerlinghe Welke(n) dach op heden/
als ten v(er)streken(en) daghe diende aldair de voirs(creven) h(er) adriaen/
zijn huerlinghe noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) gecompareert/
en is den voirs(creven) janne vanden putte trecht voirt v(er)sueken(de)
//
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers/
gewijst hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleke(n) bij r(e)sc(ri)pte des voirs(creven) meyers va(n) blaersvelt/
datme(n) den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde/
macht va(n) zijne(n) scepen(en) br(ieven) en(de) beleyde zoe v(er)re het noch/
voir hen come(n) was In scampno cor(am) om(n)ibus scab(inis) julii vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer