SAL7373, Act: R°173.2 (393 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°173.2  
Act
Date: 1480-01-13

Transcription

2020-05-14 by Greet Foblets
Want jan ernarts als man en(de) momboir katlijne(n) docht(er) natuerlijck/
stas ha(n)narde die uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
come(n) ende geleyt es tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve desselfs/
stas wair die gelege(n) zijn alle de selve goede met br(ieven) van des(er)/
stat gescr(even) ae(n) alle officie(re)n hem heeft doen leve(re)n oft pete(re)n comelinck/
d(er) stat bode in zijne(n) name Ende dach va(n) rechte betekent den voirs(creven)/
stasse en(de) zijne(n) wynne(n) oft zij tegen den voirs(creven) leveringe yet/
hadden willen allige(re)n tot welken daghe de voirscr(even) stas/
noch nyema(n)t va(n) zijne(n) wege(n) gecompareert en is Ende pete(re)n/
le stock als procur(eur) des voirs(creven) jans ernarts trecht voirt/
versuekende Soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) ter/
manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse nae/
dat hen behoirlijck heeft gebleken bij rappoirte des voirs(creven)/
pet(er)s de voirscr(even) leveringe en(de) execucie geschiet te zijne/
datme(n) den voirscr(even) geleydden vanden voirscr(even) goede(n) houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen was In scampno coram scabinis januar(ii)/
xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer