SAL7373, Act: R°228.1 (498 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°228.1  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-31 by Greet Foblets
It(em) jan van wedsberghe gheheete(n) de weert wonen(de) inde crone/
te wespelair in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint gehuert/
te hebben(e) tegen gabrielen triapain wonen(de) [onder] tsanthove(n) te/
pulderbossche een stuck bempts houden(de) drie boende(re)n oft/
d(air)omtrint gelegen inde p(ro)chie van haecht ter plaetsen/
geheeten te buerde? gelijck de voirs(creven) jan [die] gehoud(en) heeft/
va(n) vrouwe jaquemijne(n) ts(er)togen weduwe wijle(n) he(re)n jans/
vander bruggen (et)c(etera) Te houden en(de) te hebben van sinte/
m(er)tensmesse a(n)no lxxxi naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van zesse/
ja(r)en lanck deen nae dande(r) zonder middel v(er)volgen(de) Elx/
jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) xxii blauwe crone(n) tstuck te/
xl pl(a)c(ken) brabants pay(ments) Alle ja(r)e tsinte m(er)tensmesse en(de)/
ombegrepe(n) te liechtmesse d(air)nae quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es/
vorweerde tusschen de voirs(creven) p(ar)tien soe v(er)re den voirs(creven)/
janne de(n) voirscr(even) eeussel [bempt] geheel jairlijx niet volge(n) en/
mochte dat hij dan voe(r) deen helcht gabriele(n) toebeh(oirende)/
jairlijx geve(n) sal thien gelijcke blauwe cro(nen) en(de) ind(er) weerd(en)/
voirscr(even) Desgelijx heeft de selve jan genome(n) tege(n) den/
voirscr(even) gabrielen een stuck bempts gelegen int goerbroeck/
houden(de) omtrint ix dach(mael) te houd(en) gelijck vo(r)e jairlix om/
acht blauwe crone(n) ind(er) weerden voirs(creven) te betale(n) uts(upra)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Es vorweerde dat de voirscr(even) jan va(n) wedsb(er)ge/
jairlijx zijne(n) voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde tvoirscr(even) gelt comen(de)/
vand(er) hueringen voirscr(even) setten sal opder stadt wissel/
van loven(e) om d(air)mede jairlijx te betalen(e) alsulke(n) co(m)mer/
en(de) rinte als de vors(creven) gabriel op heden voir scep(enen) va(n) loven(e)/
bekint heeft roelofven va(n) herpe oudecleercope(r) van drie/
r(ijns) gulden(en) erflijck en(de) tsurplus sal blive(n) staen(de) opde(n) [selve(n)] wissel/
tot behoef des voirscr(even) jans en(de) des zijne(n) medegesellen/
borgen des voirscr(even) gabriels om hen te lossen(e) vanden/
principale(n) pe(n)ni(n)gen co(m)me(re)n en(de) alle coste(n) die d(air)op geschien/
souden moegen in e(n)niger wijs cor(am) rethema(n)s moele(n) febr(uarii)/
xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer