SAL7373, Act: R°265.1 (594 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°265.1  
Act
Date: 1480-03-23

Transcription

2021-02-07 by Greet Foblets
Item henrick wittema(n) natuerlijck zone wile(n) henrix heeft geloeft/
lijsbetten roscals weduwe jans wijlen boenaert in gevalle he(n)r(ick)/
wittema(n) des voirscr(even) henr(ix) wettich zone en(de) marie roscals/
docht(er) wout(er)s op der welker live aut alt(er)ius sup(er)stit(is) de voirs(creven)/
lijsbeth gecocht heeft opde demeyne(n) m(ijns) gened(ichs) he(re)n tshertoge(n)/
iiii(½) rinssche guld(en) lijfpen(sien) te tsestich pl(a)c(ken) tstuck Dairaff zij/
op hede(n) de brieve gestelt heeft en(de) geleet onder wet in/
eene dooze beyde aflivich worde(n) voe(r) en(de) eer de voirscr(even)/
lijsbeth dat alsdan de voirscr(even) henrick der selv(er) lijsbette(n) die/
iiii(½) r(inssche) gul(den) jairlijx hue(r) leefdage lanck selve uuytreycke(n) en(de)/
betale(n) sal en(de) hue(r) d(air)af in dien gevalle hue(r) leefdage te/
heffen scepen(en) brieve van loven(e) make(n) cor(am) duffle berct m(ar)cii/
xxiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer