SAL7373, Act: R°279.1 (604 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°279.1  
Act
Date: 1480-04-06

Transcription

2021-02-16 by Greet Foblets
Item henricus van hortbeke zone wijle(n) jans wonen(de) te kerckem/
vrancke ghielijs zone wijlen vranx wonen(de) te boensbeke en(de)/
peter van grieken and(er)s van gruene(n)berghe zone wile(n) daneels/
wonen(de) sinte pet(er)s vissenake(n) hebbe(n) geloeft elck de(n) ande(re)n dat/
zij alle drie tsame(n) ende te gelijcken coste v(er)volgen sulle(n) met/
rechte hue(r) recht dat zij hebbe(n) in alsulke(n) seve(n) dach(mael) bempts/
gelegen te vissenake voirscr(even) als men hult te leene va(n) mijne(n)/
hee(re) de(n) abt van tong(er)loe ende jan hoyxken vande(n) selve(n) hee(re)/
ontfangen heeft Sonder dat e(n)nich van hen in absencie(n) oft/
buyte(n) consente vande(n) ande(re)n e(n)nich appointeme(n)t oft accoirt d(air)af/
aengae(n) sal bekynnen(de) oft yema(n)t h(ier) tegen dade dat die/
verboe(re)n sal eene pene van twintich crone(n) half tot behoef/
van mijne(n) gened(ichen) hee(re) den h(er)toge en(de) half tot behoeff vand(er) p(ar)tie(n)/
die dit acht(er)volchde tamq(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) reth(eman) berct ap(ri)lis vi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer