SAL7373, Act: R°79.1 (191 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°79.1  
Act
Date: 1479-10-05

Transcription

2019-02-27 by Greet Foblets
Want her jacop vand(en) breyne priester [die] als mo(m)boir en(de) p(ro)cur(eur) gabriels/
de pape nae deser stad recht voir zijn wettich gebreck van eene(n)/
leeuwe lijftochte(n) uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) beleyt/
tot alle(n) den goeden have en(de) erve jans diericx geheete(n) zeelmake(re)/
goessen jans ende arnts vand(en) houte soe waer die gelege(n) zijn/
hem met des(er) stad brieve(n) gescreve(n) aen den meye(r) van halen/
oft zijne(n) stedehoude(r) te glabbeke heeft doen leve(re)n den bringe(r)/
vand(en) selve(n) br(ieven) in zijne(n) name alle de voirs(creven) goede en(de) dach/
van rechte doen bescheyde(n) den voirs(creven) p(er)sone(n) oft zij hen tegen/
de voirs(creven) leveringe hadden wille(n) oppone(re)n Tot welcke(n) dage/
noch oic op heden als ten verstreken(en) dage van rechte de voirs(creven)/
p(er)sone(n) noch niemant van hue(re)n wege(n) come(n) en zijn he(m) rechts/
weert maken(de) den voirs(creven) geleydde(n) trecht voirt versuekende/
Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers/
gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlic gebleken heeft/
bij rapporte tyebaut steenweechs d(er) stad bode de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne dat men/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) br(ieven) soe verre alst/
noch voir scepen(en) come(n) is cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] de(m)pt(is)/
duffle reth(eman) oct(obris) v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer