SAL7373, Act: R°87.2 (214 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°87.2  
Act
Date: 1479-10-14

Transcription

2019-03-29 by Greet Foblets
Want henric[(us)] hanckaert secretar(is) als geleyt nae des(er)/
stad recht uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden have en(de) erve/
lauwereys vand(en) broecke soe waer die gelegen zijn hem/
met des(er) stad brieve(n) gescreve(n) aen den meye(r) van holede/
oft den bring(er) der selver in zijne(n) name heeft doen leve(re)n/
alle de goede voirs(creven) en(de) dach van rechte doen bescheyden/
den voirs(creven) lauwer(eyse) en(de) alle ande(re) hande d(air) aen hebben(de) dach/
va(n) rechte doen besceyden oft hij he(m) tege(n) de voirs(creven) leveringe/
hadde wille(n) oppone(re)n Tot welcken dage en(de) ande(re)n dage(n)/
van rechte vervolgen(de) noch oic op heden de voirs(creven) lauwer(eys) noch/
niemant anders van zijne(n) wege(n) hem rechts weert maken(de)/
come(n) en is den voirs(creven) henrico compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen/
behoirlijc gebleken heeft bij rapporte tyebauts steenweechs/
deser stad bode de voirs(creven) leveringe ende dachbescheydinge/
geschiet te zijne datmen den voirs(creven) geleydden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijnen/
beleyde leveringe en(de) scepen(en) brieve(n) voirs(creven) alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) come(n) is cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] octobr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer