SAL7373, Act: V°132.2-R°133.1 (308 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°132.2-R°133.1  
Act
Date: 1479-11-28

Transcription

2020-01-29 by Greet Foblets
Vander aenspraken die cornielijs van calcken al(ia)s van/
batenborch als procur(eur) ende inden name claes van lynd/
gedaen heeft op eduwarde cruyplant Aldaer de selve/
corniel(ijs) dede lesen sijne p(ro)curacie hem bij den voirs(creven) clase/
gemaect en(de) d(air)entinden dede hij seggen ierst hoe/
dat de voirs(creven) claes van lynt was wettich sone coenrarts/
wilen van lynt en(de) dat de selve coenrart nae staet/
der heylig(er) kercke(n) getrouwt hadde jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) wilen/
stroebants die moeder was des voirs(creven) claes Ten ande(re)n/
male dat jouffr(ouwe) marie stroebants salig(er) gedachte(n) die/
wilen wettige huysvr(ouw) was sanders van oerbeke hadde/
eene(n) wettigen vader geheeten jan stroebant Ten derden/
male dat die jan stroebant jouffr(ouwe) marien vader en(de)/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete stroebants claes moeder waren/
brueder ende suster van wettigen bedde Ten vierden/
male dat octobr(is) xix a(nn)[o] lxxviii de voirs(creven) eduwart/
geconda(m)pneert wart verificacie en(de) specificacie te doen(e)/
vand(en) vliegen(d)erve bij he(m) nae de doot svoirs(creven) sanders ae(n)veert/
en(de) dat hij die naevolgen(de) dien hadde gedaen [ten v[ten]male] dat/
voirt derfbrieve vand(en) goeden ende rinte(n) nae en(de) van/
sande(re)n en(de) sijne(n) wive voirs(creven) gebleve(n) onder de wet wae(re)n/
gestelt bijden executue(re)n vand(en) testame(n)te desselfs wile(n) sand(er)[s]
//
Dese en(de) meer ande(re) pointe(n) p(rese)nteerde de voirs(creven) p(ro)cur(eur) soe verre/
die in feyte wae(re)n gelege(n) ende he(m) werden ontkint te thoene(n)/
hopen(de) wair hij die conste gethoene(n) dat de voirs(creven) eduwart/
gehouden soude zijn handen te lichte(n) beyde vand(en) vliegen(d)erve/
erf goede(n) ende rinte(n) zoe verre dat des voirs(creven) claes va(n) lynt/
gedeelte aengaet als naeste oer en(de) erfgename der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) stroebants sijnder moeder gerechte moye/
wesende der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien sanders wive ende/
hem tselve gedeelte te laten volgen hem des getroesten(de)/
totten rechte Tegen dwelc de voirs(creven) eduwart sustine(re)nde/
de contrarie dede segge(n) dat daenlegg(er) sijns vermeets/
niet volcomen en soude en(de) dat jouffr(ouwe) marie(n) erfgename(n)/
van hue(re)r moeder zijden hadden huer legaet ewech en(de)/
vand(en) ande(re)n te weten(e) van svaders zijden wae(re)n drie stake(n)/
d(air) op die goede sonder yemant anders inne gericht te sijne/
dan hij des hij hoopt neen sculdich souden zijn te come(n) en(de)/
ald(air) mits des(en) en(de) meer ande(re)n reden(en) luttel inde(n) rechte/
dienen(de) hoopte hij der aenspraken ongehouden te zijne/
D(air) tege(n) de aenlegg(er) replice(re)nde ontkinde dbijlegge(n) des voirs(creven)/
eduwarts en(de) seyde al wa(r)e dat soe des neen dat dat/
nochtan den voirs(creven) eduwarde egheenssins en const gediene(n)/
wat die wien dat toebehoirde hij wa(r)e e(m)mer vremde af/
en(de) en hadde gheene p(ro)cu(ra)cie van hen Sijn beyde partien/
tot hue(re)n thoene gewijst d(air) daenlegger gethoent heeft dinhout/
vand(en) voirs(creven) yerste(n) iiii[den] en(de) v[ten] ar(tike)[len] zijnd(er) vermeten/
soe bij levend(er) waerh(eit) soe bij vo(n)nissen ende ande(re)n besceyde/
en(de) opt ii[te] dat jouffr(ouwe) marien vader hiet jan stroebants/
tuychden zij dat zijt hadden ho(re)n seggen en(de) anders d(air) af/
niet en wisten en(de) op tderde alse dat de voirs(creven) wilen jan/
stroebants jouffr(ouwe) marien vader en(de) jouffr(ouwe) m(ar)griete claes/
moed(er) geweest souden hebben brueder ende suster tuychde(n)/
zij dat zij anders niet en wisten ende de voirs(creven) eduwart/
en tuychde luttel oft niet dat tsijne(n) vordele mocht/
dienen Nae den welcke(n) ende p(ar)tien in wed(er)ssijde/
op des anders thoen gereprocheert ende elck zijnen/
thoen gesalveert hebben(de) ende inder saken geco(n)cludeert/
de scepen(en) van loev(en) ter maniss(en) smeyers gewijst hebbe(n) voir een/
vo(n)nisse dat den voirs(creven) clase van lynt volgen sal sijn gedeelte vand(en)/
goed(en) d(air) questie af is soe v(er)re dat noch voir scep(enen) come(n) is in sca(m)p(n)[o] no(vem)[br(is)] xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer