SAL7373, Act: V°66.3 (175 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°66.3  
Act
Date: 1479-09-16

Transcription

2019-02-05 by Greet Foblets
It(em) den dach van rechte die op hede(n) gedient soude hebbe(n) tussche(n)/
willem(me) va(n) haesdonck t(er) eender en(de) arnts wive del me(n)neye t(er) ande(re)/
hebbe(n) de selve p(ar)tie(n) dien v(er)stelt tot va(n) hed(en) in xiiii nachte(n) om alsd(an)/
te diene(n) gelijck die(n) op hed(en) gedient soude hebbe(n) In sca(m)p(n)[o] sept(embris) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer