SAL7375, Act: R°133.2 (307 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°133.2  
Act
Date: 1481-10-27

Transcription

2020-03-12 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat brueder henrick va(n) duyvela(n)t/
prior vand(en) chartroisen buyten antwerpen als geconstitueert vand(en)/
oppersten goidsh(uyse) van chartroisen in savoyen metter macht van/
te moegen substitue(re)n alsoe dat openbairlijc bleec uuter p(ri)ncipaeld(er)/
constitucien beyde voir notar(is) en(de) getuygen en(de) oick onder des voirs(creven)/
goidshuys zegel igepasseert heeft uut crachte vand(er) selver p(ro)cu(r)acie(n)/
en(de) clausulen van substitucien en(de) oic inden name en(de) van wegen/
zijns selfs goidshuys gesubstitueert en(de) geco(n)stitueert meeste(re)n/
pete(re)n willems va(n) b(er)ghen opden zoem alle der voirs(creven) twe goidsh(uysen)/
saken questien en(de) geschillen alle hue(r) jairgulden schulden (et)c(etera) in/
meliori for(ma) alle ande(re) p(ro)cu(r)acien voir des(er) date geg(even) in huer(en) macht en(de)/
weerden bliven(de) p(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am) roel(ants) s(u)bstit(ut)[o]/
burg(imagistr)[o] roela(n)ts buetsele thenis scab(inis) oct(obris) xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt