SAL7375, Act: R°138.4 (317 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°138.4  
Act
Date: 1481-10-29

Transcription

2020-03-17 by Dieter Taillieu
It(em) dese rinte es gecocht metten pe(n)ni(n)gen gecomen vand(en) vijfsten/
gedeelte des voirs(creven) jans bollens vanden huyse gelegen inde proefstrate/
dairaf guedinge geschiedde octobr(is) xxii lestleden met consente/
arnoldi trot en(de) henr(ix) vand(er) heyden en(de) sal den brief onder scepen(en)/
van loeven(e) bliven te dier meyni(n)gen dat de rinten jairlix vallen(de)/
gecolligeert sullen wordden en(de) gesedt op der stadt wissel va(n) loeven(e)/
en(de) de pe(n)ni(n)ge d(air)af te rinten bekeert welke rinten oic gelijc der/
p(ri)ncipaelder rinten altijt den voirs(creven) arnoldo v(er)obligeert sullen bliven/
voir tvervaen des voirs(creven) jans bollens en(de) tot dat de selven jan oft zijn/
naeste erfgenamen zijns gebreken(en) vanden voirs(creven) vijfsten gedeelte/
volcomen guedinge en(de) vesticheyt genoech doen en(de) wairscap sal oft sullen/
hebben gedaen cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt