SAL7375, Act: R°46.1 (105 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°46.1  
Act
Date: 1481-07-30

Transcription

2019-03-02 by Dieter Taillieu
It(em) jouffr(ouwe) katlijne horekens wed(uwe) jans wilen vand(en) hove heeft/
gekint en(de) gelijdt dat hue(re) meester jan drabbequier volcomen/
restitucie gedaen en(de) allessins geco(n)tenteert heeft va(n) allen alsulken/
pachten en(de) pe(n)ni(n)gen alse jacop roelofs natuerlijc sone huychs/
wilen roelofs voirmaels van wilen den voirs(creven) ja(n)ne vand(en) hove/
en(de) dair nae van hue(r) gehaven en(de) ontfangen heeft van seke(re)n/
lijfrinten van drie rijders tsjaers d(air)inne de voirs(creven) jan vanden/
hove en(de) gheram bote als p(ri)ncipale jan de hont en(de) lambrecht/
va(n) wynghe als hue(re) borgen v(er)obligeert en(de) verbonden zijn met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vander daet januar(ii) ulti(m)a a(n)no lxi/
ten live des voirs(creven) jacops en(de) zijnder moeder et sup(er)stit(is) tonrechte/
alsoe de selve jouffr(ouwe) meynt want zij zeder bevo(n)den heeft dat/
de voirs(creven) jacop d(air)inne gheen heffen en hadde al stont die op zijn/
lijf mair lodewijc roelofs steet int heffen van dien cor(am) hoelair thenis/
julii penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt