SAL7375, Act: R°96.1 (215 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°96.1  
Act
Date: 1481-09-28

Transcription

2019-11-19 by Dieter Taillieu
Vander questien die bijden raide vander stadt comen es op heden/
tusschen ja(n)ne van linckebeke meye(r) jonch(e)r jans van witham tov(er)ijssche/
die allhier bescreven was ten versueke reyners van stakenborch/
ter eender en(de) de selve reyne(re) ter ande(re) zijden aldair de selve meye(r)/
hem verantweerden(de) opde brieve hem gesonden seyde dat hij den/
selven reyne(re) niet geweygert en hadde trecht te doen(e) van zijnder/
banck bij alsoe hij hem hadde willen betalen zijne(n) salar(is) nae der banck/
recht dwelck reyne(re) niet en hadde willen doen en(de) als vanden woirden/
die hij gesproken soude hebben opde wet alhier die ontkinde seggen(de)/
dat hij geseyt hadde dat hij noch om borg(er)meester noch scepen(en) trecht/
niet doen en soude ten wae(re) dat hij zijne(n) behoirliken salar(is) hadde/
van zijnen exploiten en(de) niet in cleynicheyden vand(er) wet alhier inder/
maten de selve reyne(re) dat aenbracht hadde seggen(de) oick dat/
hij die goede ierst gerasteert hadde d(air)af questie was es ten v(er)sueke/
van reyne(re) voirs(creven) en(de) die weder ontslagen op eene(n) borge om die te/
volgen(e) den ghenen diese toebehoirden souden nae recht hopen(de) mits/
desen de selve(n) reyne(re)n [en(de)] den scriven(en) van des(er) stadt genoech gedaen/
te hebben(e) dair op reyne(re) antweerde seggen(de) dat de meye(r) hem/
trecht geweygert hadde mits dien dat hij hem zijne(n) salar(is)/
niet en gaff sustine(re)nde dat hij metten salar(is) v(er)beyden soude/
totten ynde vand(er) saken en(de) dat hij he(m) inde goede houde(n) soude/
es get(er)mineert en(de) uutgesproken bijder stadt dat de voirs(creven)/
reyne(re) sculdich sal zijn te betalen(e) den meye(r) zijne(n) salar(is) nae/
der bancken recht vand(en) exploiten bij hem gedaen en(de) dat de/
meye(r) hem voirts doen sal der bancken recht alsoet behoiren sal/
oic op zijne(n) behoirliken salar(is) sonder den selven reyne(re) e(n)nige/
weygeri(n)ge oft belet d(air) inne te doen(e) in co(n)silio septe(m)br(is) xxviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt