SAL7375, Act: V°109.4-R°110.1 (245 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°109.4-R°110.1  
Act
Date: 1481-10-09

Transcription

2020-03-20 by Dieter Taillieu
Van alsulken questien en(de) geschillen als gielijs de roide ter eender en(de)/
henr(ic) du(n)nemelck ter ande(re) uutstaen(de) hebben tegen malcande(re)n van/
alsulken vo(n)nisse als bij scepen(en) inde banck alhier ter manissen/
smeyers gewesen es nove(m)br(is) xxviii lestleden dairaf men claernisse/
behoeven(de) es van goeden ma(n)nen inder maten tselve vo(n)nisse dat/
begrijpt hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden/
inde seggers nae bescr(iven) te weten(e) de voirs(creven) gielijs in joese va(n) oerbeke/
en(de) joh(ann)ese danielis en(de) de voirs(creven) henr(ic) du(n)nemelc in willem(me) van/
leefdale en(de) henr(icke) int hof als seggers en(de) arbiters der selver geschillen/
en(de) sullen de selve p(ar)tien in wederzijde op in donderdage naest/
comen(de) in p(rese)ncien vanden segge(re)n voirs(creven) huer saken en(de) geschillen/
open(en) met monde en(de) de selve d(air)af informe(re)n en(de) oic bringen in/
wederzijde de ghene dair zij hen sullen willen mede behulpen die/
de selve segge(re)n op hue(re)n eedt die zij doen sullen aenhoe(re)n sullen/
van sgheens dair hen p(ar)tien toe gedragen totten selven en(de) sullen/
de selve seggers same(n)tlijc oft den meesten deel van hen huer/
uutsprake doen moeten by(n)nen viii dagen d(air)nae en(de) oft zij inde/
uutsprake niet en accordeerden dat zij dan de sake en(de) informacie/
bij hen genomen in gescrifte overbringen sullen inder stad handen/
by(n)nen drie daghen d(air)nae om bijder stad get(er)mineert te worden(e)/
des men bevi(n)den sal nae gelegenth(eit) der saken behoe(re)nde en(de) sullen
//
geloven van weerden te houden in wederzijde o(n)verbrekelijc/
tghene des bijden arbiters voirs(creven) oft bijder stadt uutgesproken sal/
wordden sonder argelist en(de) oft e(n)nige vand(en) seggers gebraken dat/
men in diens stadt eene(n) ande(re)n sal stellen cor(am) buetsele hoel(air) oct(obris) ix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt