SAL7375, Act: V°113.1 (251 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°113.1  
Act
Date: 1481-10-10

Transcription

2020-02-07 by Dieter Taillieu
Vanden questien geschille en(de) diversen verstande wesen(de) tusschen jouffr(ouwe)/
katlijnen van langrode weduwe jans wilen de witte ter eender en(de) willem(me)/
en(de) henricke de witte gebruede(re)n ter ande(re) inde come(n)scap die onlancx/
leden tusschen hen geschiet es vand(en) hove en(de) goeden die de voirs(creven) wed(uwe)/
liggen(de) heeft te herent en(de) vranck moens tande(re)n tijden van wegen henr(ix)/
wilen van wynghe uutgedaicht soude hebben gelegen inde belsenaec/
strate en(de) des dairaen cleeft die de selve gebruede(re)n tegen hue(r) gecocht/
hebben oft dair onder mede begrepen sculdich zijn te zijne in die come(n)scap/
soe de gebruede(re)n houden zeke(re) ande(re) p(er)ceelen van goeden der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
kinde(re)n toebehoiren(de) die mede onder de ploech vand(en) voirs(creven) hoofken(e)/
gegaen hebben oft niet en(de) voirt wie van hen nae uutwijsen der/
come(n)scap sculdich es te dragen(e) den pontpe(n)ning op datmen d(air)af/
e(n)nigen sculdich es en(de) des dairaen cleeft hebben hen deselve partien/
gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike yeffene(re)n te/
weten(e) de wed(uwe) in arnoldu(m) kyp en(de) de kinde(re) in gerarde va(n) baussele/
in sulker vuegen dat de seggers op dese questie aenhoiren sullen de/
ghene die bijde come(n)scap hebben geweest en(de) niet merckelijc suspect/
en(de) p(ar)tie [en] zijn bij eede en(de) nae dat zij clee(re)n in dit stuck d(air)nae sullen zij/
p(ar)tien v(er)richten en(de) bescheyden bynnen viii dagen naestcomen(de) p(ro)mitt(entes) rat(um)/
en(de) oft p(ar)tien segge(re) gebrake ande(re)n in die stadt te moegen nemen/
cor(am) opp(endorp) thenis octobr(is) x
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt