SAL7375, Act: V°131.2 (305 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°131.2  
Act
Date: 1481-10-27

Transcription

2020-03-11 by Dieter Taillieu
Want meester jan suket als p(ro)cur(eur) va(n) jouffr(ouwe) adelissien vand(en) breyne/
zijnder moeder geleyt nae des(er) stad recht voir zijn wettich gebreck/
uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve arnts en(de) jans mantel gebruede(re)n en(de) geldolfs van/
wynghe geheete(n) vand(er) lynden sone wilen geldolfs hem met open(en)/
brieve(n) van des(er) stad gescr(even) aen den alle officie(re)n onder den ande(re)n/
heeft doen leve(re)n eene(n) beemt gelegen toerbeke den voirs(creven) gebruede(re)n/
toebehoiren(de) en(de) den selve(n) gebruede(re)n oft den ghenen die dien beemt/
houden(de) wa(r)en dach va(n) rechte doen bescheyden oft zij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n tot welken dage de voirs(creven)/
gebruede(re)n noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wegen geco(m)pareert en zijn en(de)/
de voirs(creven) geleydde trecht voirt v(er)socht heeft soe v(er)re dat scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rapporte tyebaults stee(n)weechs des(er) stad bode de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dach bescheydi(n)ge geschiet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden bee(m)pde/
houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is act(um) in sca(m)pno oct(obris) xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt