SAL7375, Act: V°138.2 (318 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°138.2  
Act
Date: 1481-10-29

Transcription

2020-03-17 by Dieter Taillieu
It(em) gorijs de fuyck in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint gehuert te/
hebben(e) tegen barbelen va(n) muysen(e) weduwe roelofs wilen va(n) deurne/
met consente willems van berlair meyers te cu(m)ptich nut(er)tijt huers/
wettichs mans en(de) mo(m)boirs de ca(m)me metten toebehoirten geheeten/
de veele buten der hoolstraetporten gelegen opten hoec vanden pleyne/
aldair te houden te hebben en(de) te besitten metten brougerecke d(air)toe/
behoiren(de) van sint jansmisse lestleden eene(n) t(er)mijn va(n) sess ja(r)en lang/
due(re)nde elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) xviii rijders te xxvi stuv(er)s/
tstuck drie pl(a)c(ken) voir den stuver half te kersmisse en(de) half s(in)[t] jansmisse/
te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) oft hij telken t(er)mijne niet en betaelde/
dat hij dan ter manissen der voirs(creven) gehuysschen altijt soude moeten/
borgen stellen voir de betalinge vand(en) gevallen(en) rinten ende es vorw(er)de/
dat elc der voirs(creven) p(ar)tien zijn gebruyc sal moegen hebben inde porte/
tusschen de voirs(creven) ca(m)me gelegen en(de) dander huys d(air)naest gelegen dwelc/
de voirs(creven) gehuysschen te henweert behouden en(de) dat zij oic den hof/
achter de ca(m)me te gelike gebruyken selen It(em) es noch vorweerde/
dat de voirs(creven) gorijs alle de gereetscap totter brouwerien behoiren(de) sal/
aldair moeten laten soe hij dat nu ae(n)veert en(de) gelijc de cedullen d(air)af/
gemaect d(air)af elc der voirs(creven) p(ar)tien eene heeft dat inhouden behalve(n)/
hem zijn gebruyc den tijt voirs(creven) dueren(de) cor(am) buetsele hoelair oct(obris) xxix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt