SAL7375, Act: V°139.2 (322 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°139.2  
Act
Date: 1481-10-30

Transcription

2020-03-19 by Dieter Taillieu
It(em) jan vander lanen en(de) katlijne taenhouts weduwe gielijs/
wilen vand(er) lanen inden name en(de) van wegen m(ar)grieten dochter/
wilen gielijs wilen vand(er) lanen int p(rese)ncia hebben gekint gehaven/
te hebben uuyt handen hee(re)n felix boete prieste(r) en(de) dat va(n) wegen/
m(ar)griete(n) boekels xviii r(inssche) g(ulden) tstuc te lx pl(a)c(ken) braba(n)ts gelts uuyt/
saken va(n) eene(n) rinsschegulden(en) lijfpensien dair voe(r) peter wilen/
boekels als p(ri)ncipael en(de) henr(ic) wy my(n)nemoen als borge v(er)obligeert/
sijn met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vander daet xiiii[c] lxvii aug(usti)/
xxi p(ro)mitt(entes) nullaten(us) alloqui sed war(ans) cor(am) roela(n)ts buetsele oct(obris) penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt