SAL7375, Act: V°3.3 (9 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°3.3  
Act
Date: 1481-06-26

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat pirart van saint pol/
woenen(de) te moriarsart heeft geconstitueert gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt gegeven ja(n)ne waultir woenen(de)/
inde proefstrate inde catte joese grosse teeste lambeerde/
van wave(r) ja(n)ne mana(n)dise willem(me) van leefdale ja(n)ne van/
ost en(de) ja(n)ne van borre alle zij(n) saken questien en(de) geschillen/
die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal w voir/
wat gerichten gheestelijc en(de) weerlijc tegen wien dat zij/
alle zijn jairgulden schulden chijsen rinten opcomi(n)gen/
proffijten en(de) vervallen goede beruerlijc en(de) onberuerlijc hoedanich/
die zijn waer die belegen zijn oft bevo(n)den moegen worden te/
verwaren te manen teysschen optebue(re)n tontfangen dair voe(r)/
te panden te daghen te beleyden rasteme(n)te te doen leggen die met/
rechte texeque(re)n te v(er)volgen co(m)ponen(di) quitan(ciam) dan(di) necnon cete(r)aq(ue)/
p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) py(n)noc burg(imagistro) ac scab(ini) roelofs/
roela(n)ts scab(inis) junii xxvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt