SAL7375, Act: V°43.2-R°44.1 (102 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°43.2-R°44.1  
Act
Date: 1481-07-30

Transcription

2019-02-27 by Dieter Taillieu
It(em) de voirs(creven) arnt van haecht in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
dat hij genomen heeft van machiele van bouler de goede en(de)/
de lande h(ier) nae bescr(even) ierst vii dach(mael) lants gelegen te leefdale in twee/
stucken d(aer)af deen hult een boender gelegen opden gasthuys berch/
tusschen de goede sgasthuys van loeven(en) en(de) tcloester va(n) haffligheem/
en(de) dande(r) drie dach(mael) lants gelegen boven den schyewech tusschen/
de goede sgoidshuys van percke en(de) pet(er)s wilen pypenpoy It(em) noch/
iii(½) dach(mael) lants gelegen inde molsdelle tusschen de goede scloesters/
va(n) haffligheem ter eender zijden en(de) jans de prippe(re) ter ande(r) zijden/
te houden te hebben en(de) te wynnen te weten(e) de voirs(creven) vii dach(mael)/
van half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) thien jae(re)n lang deen/
nae dande(r) sonder middel v(er)volgen(de) en(de) de voirs(creven) iii(½) dach(mael) van half/
meye lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang elx jairs dae(re)n/
bynnen alle de lande tsamen den voirs(creven) t(er)mijn van x jae(re)n om/
en(de) voe(r) ii mudden rogs goet en(de) payabel cu(m) va(n)no me(n)sure lovan(iensis)/
jairlix s(in)[t] andriesmisse te betalen(e) en(de) te loeven(en) te leve(re)n den voirs(creven)/
mychiele dairt he(m) gelieven sal en(de) voir de twee jair die hij/

//
meer hebben sal aen de voirs(creven) iii(½) dach(mael) sal hij geven tsjaers xi/
mol(evaten) corens te betalen(e) als voe(r) quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
alle de voirs(creven) lande wynnen werven en(de) mesten wel en(de) loflijc/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) de voirs(creven) iii(½) dach(mael) lants/
sal hij by(n)nen den lesten drie jae(re)n wel en(de) loflijc overmesten en(de) die/
alsoe overmest laten besaeyt met even(en) corene en(de) dande(r) vii dach(mael)/
lants sal hij tsijne(n) afscheyden bloot laten en(de) alle dese vorweerden/
cor(am) opp(idi) hoelair julii penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt