SAL7375, Act: V°60.2 (139 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°60.2  
Act
Date: 1481-08-18

Transcription

2019-06-20 by Dieter Taillieu
It(em) jan luenkens vleeschouwe(r) en(de) ka(theri)[na] zijn wijf hebbe(n) geloeft/
indivisim adrianen de hont negentich r(inssche) gul(denen) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
te weten(e) de thien r(inssche) gul(denen) d(air)aff ter kermesse(n) va(n) loven(en) en(de)/
ombegrepe(n) te bamisse d(air)nae naestcomen(de) thien d(air)aff te kersmesse/
d(air)nae en(de) ombegrepe(n) te vastelavonde en(de) alsoe telke(n) navolgen(de)/
voirs(creven) t(er)mijne(n) x r(inssche) g(uldenen) tot dat al volbetaelt sal zijn/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] t(am)q(uam) de denar(iis) mutuat(is) es vorweerde dat/
de voirs(creven) gehuyssche(n) den voirs(creven) adriane oft zijne(n) bode tallen/
tijden alst behoirt en(de) tijtdich es leve(re)n sal hamel oft la(m)vleesch/
te weten(e) elck vie(re)ndeel vand(en) hamele vand(en) beste(n) tvorste/
vie(re)ndeel om iii(½) st(uvers) en(de) dacht(er)stel vie(re)ndeel om ii(½) st(uvers) en(de)/
elck vie(re)ndeel om vand(en) la(m)me het zij tvorste oft acht(er)ste/
om ii(½) st(uvers) ende oft gebuerde dat jan lue(n)kens selve niet en/
hadde adriane(n) dienen(de) soe sal jan lue(n)kens alsoe vele gelts/
moete(n) geve(n) de(n) selve(n) adriane oft zijne(n) bode dat hij eld(er)s he(m) d(air)aff/
sal moege(n) v(er)sien ende oft jan wed(er)spenich d(air) tege(n) viele/
soe sal g de geheele so(m)me alsdan ombetaelt uuytstaen(de)/
gevalle(n) zijn en(de) d(air)af execucie va(n) rechte moege(n) nemen en(de)/
wis bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne gelev(er)t sal word(en) bynne(n) middele(n) tijde/
dat sal hem aende paymenten [principale pe(n)ni(n)ge en(de) niet aende payme(n)ten yerst v(er)s...?] afcortingen doen alsoe dat/
behoirt cor(am) buetsele thenis aug(usti) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt