SAL7375, Act: V°61.2 (141 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°61.2  
Act
Date: 1481-08-18

Transcription

2019-06-20 by Dieter Taillieu
Want gielijs vanden ynde en(de) willem moens beyde als geleyt/
nae deser stad recht tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
wilen vander hulst hem met jasp(er) claes vorste(r) alle de goede/
desselfs jans by(n)nen loeven(en) gelegen heeft doen leve(re)n en(de) dach/
van rechte doen bescheyden der weduwen desselfs wilen jans en(de)/
hue(re) kinde(re)n en(de) oic bilien vander locht oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n tot welken dage de voirs(creven) p(er)sonen noch/
nyema(n)t v(an) hue(re)n wegen geco(m)pareert en zijn noch oic op heden als/
ten verstreken(en) daghe va(n) rechte der voirs(creven) geleydde altijt trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte des/
voirs(creven) p(ro)cur(ator)s jasp(er) claes vorsters de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach beschey/
dinge geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse dat men/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es act(um) in sca(m)pno aug(usti) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt