SAL7375, Act: V°69.3-R°70.1 (169 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°69.3-R°70.1  
Act
Date: 1481-09-04

Transcription

2020-06-17 by Dieter Taillieu
It(em) denijs kerincx in p(rese)ncia heeft geconsenteert en(de) gewillecoert/
ja(n)ne de vos die tot zijne(n) goeden geleyt es uut crachte van twee/
rinsschegulden(en) lijfpensien dat hij te hemwert trecke ontfange en(de)
//
heffe alsulcken xvii rinsschegulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc eens die onder scepen(en)/
alhier gesedt zijn bij ja(n)ne cleynart tot behoef des voirs(creven) denijs in afslage/
en(de) betalingen van alsulcken xxxiii gelijcke r(inssche)g(uldenen) eens d(air)inne de voirs(creven)/
denijs te ja(n)ne weert gehouden is overgeven(de) voirts de selve denijs/
dat de voirs(creven) jan dande(r) xvi r(inssche)g(uldenen) hem alnoch gebreken(de) heffe ende/
ontfange van alsulken pe(n)ni(n)gen en(de) schulden alsmen den selven denijse/
sculdich es va(n) weegen (christ)iaen meys en(de) oft gebuerde dat jan d(air)af/
niet betaelt en werde soe geloeft de selve denijs den selven ja(n)ne/
die xvi r(inssche) g(uldenen) te lx pl(a)c(ken) tstuc uut te reycken en(de) te betalen te paesschen/
naestcomen(de) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] scelden(de) de selve denijs mits den ontfange/
dat de selve jan de vos h(ier) af hebben sal den voirs(creven) ja(n)ne cleynaert/
zijn goede [oir] en(de) erfgenamen volcomelijc quite vand(er) selver so(m)men/
p(ro)mitt(ens) nullaten(us) alloqui sed war(ans) cor(am) buetsele thenis sept(embris) iiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt