SAL7375, Act: V°96.3 (217 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°96.3  
Act
Date: 1481-09-29

Transcription

2020-06-11 by Dieter Taillieu
It(em) gielijs de roide als procur(eur) der chartroisen van antwerpen en(de)/
hue(re)n adhe(re)nten ter eender en(de) anthonijs va(n) cuyct natuerlijc als/
p(ro)cur(eur) henr(ix) va(n) cuyct ter ande(re) hebben den dach die dienen soude/
op in goensdage naestcomen(de) bijder stadt dair henr(ic) zijn di(mi)nucie/
ov(er)geven soude opde costen bij zijnder p(ar)tien hem ov(er)gegeve(n) verlingt/
van dien daghe in acht dagen om alsdan te dienen(e) inder maten dien/
diene(n) soude op in goensdage naestcomen(de) op hope va(n) peyse cor(am)/
roela(n)ts burg(imagistr)[o] et aliis de co(n)silio sept(embris) penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt