SAL7376, Act: R°106.2 (212 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°106.2  
Act
Date: 1482-10-15

Transcription

2020-06-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want h(er) jan maroton prieste(r) deken der kercken van sinte/
peters te luydick die met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vander/
daet xiii xiiii[c] lxxx xx januarii heeft en(de) houden(de) es op de/
goede en(de) onderpande inden selve(n) brieve begrepen een seke(re)/
rinte van xx r(insche) g(ulden) erflijc hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescr(even) aen den meye(r) de jehan gest oft zijne(n) lieuten(ant) alle de/
selve goede en(de) onderpande heeft doen leve(re)n en(de) ja(n)ne rassijn zijne(n)/
wive(n) en(de) hue(re)n wy(n)nen die hande dair aen houden(de) zijn dach/
van rechte alhier te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n/
heeft doen bescheyden Tot welken daghe noch oic op heden/
alse ten verstreken(en) daghe de van rechte de voirs(creven) p(er)sonen noch/
nyema(n)t va(n) hue(re)n wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne/
altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij claernissen pauwels bierman des(er) stadt bode de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dachbescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben /
voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne vand(en) voirs(creven) goeden/
en(de) onderpanden houden soude inde macht va(n) zijne(n) scepen(en) brieven/
en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es act(um) oct(obris) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt