SAL7376, Act: R°126.3 (258 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°126.3  
Act
Date: 1482-11-06

Transcription

2020-10-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan vanden veken(e) briede(r) in p(rese)ncia heeft bekint v(er)cocht te/
hebben(e) ja(n)ne smisman sone wilen b(er)telmeeus de so(m)me van twee/
hondert en(de) viii mudden moudts op alsulken stael oft monstre/
wesen(de) in een sacxken staen(de) inde moutmoelen onder ja(n)ne gheerlecx/
te leve(re)n alle weeken een geheel jair lang due(re)nde vier mudden/
d(air)aff van welken vier mudden alle weeken als de leveri(n)ge/
geschiet sal zijn de selve smisman sculdich sal zijn te betalen(e)/
den selve(n) vanden veken(e) de so(m)me van xii r(insche) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
dwelc de selve p(er)sonen geloven te beyden zijden malcande(re)n/
te voldoen(e) en(de) tachtervolgen quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n) tybe/
nove(m)br(is) vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt