SAL7376, Act: R°131.2-V°131.1 (268 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-V°131.1  
Act
Date: 1482-11-07

Transcription

2020-11-18 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jaq(ue)mair le buck als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans wilen/
de me(n)ny willems wilen de putz en(de) jans massart soe/
wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stad gesc(reven)/
aen den meye(r) va(n) rouxmiroir oft zijne(n) stedehoude(r) alle de /
selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) ja(n)ne massart/
der weduwen des voirs(creven) wilen jans de me(n)ny hue(re)n kinde(re)n/
en(de) den kinde(re)n des voirs(creven) wilen guillams de putz dach/
va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve/
impugne(re)n tot bescheyden es geweest tot welken dage/
de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wegen geco(m)pareert/
en es den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae/
dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte pet(er)s comelinck
//
des(er) stad bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge/
geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno nove(m)br(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt