SAL7376, Act: R°152.2 (303 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°152.2  
Act
Date: 1482-11-26

Transcription

2021-01-07 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gielijs van berthem en(de) dorothea roefarts zijn wettige/
weerdy(n)ne woenen(de) inde prochie va(n) bierbeke toverloe in p(rese)ncia/
heeft gegeve(n) en(de) bekint dat hij gegeven heeft willem(me) p(ate)r n(oste)r/
drie boender lants gelegen in eene(n) stucke bijder ziekerliede/
aen de heerstrate tusschen de goede pet(er)s vanden poele ter/
eender anthonijs zedele(re) ter ande(re) des cloesters va(n) gruene(n)dale/
ter derder en(de) de strate gaen(de) te thiene(n) weert ter vierder/
Te houden te hebben en(de) te wynnen va(n) half merte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn va(n) xviii ja(r)en lang vervolgen(de) elcx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voe(r) ix mudden corens goet en(de) payabel cu(m) va(n)no/
jairlix s(in)[t] andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te loeven(e) ten/
huyse des voirs(creven) willems te leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] d(air)af de voirs(creven) gielijs bekint heeft hem/
altijt v(er)nuecht te zijne vand(en) iersten pachte die vallen sal/
s(in)[t] andriesmisse a(n)no lxxxiii met vorweerden dat de voirs(creven)/
willem kuese hebben sal jairlix zijne(n) t(er)mijn due(re)nde coren/
te betalen(e) sulc als voirs(creven) steet oft voir elc mudde xxxii/
stuv(er)s met vorweerden voirt dat de voirs(creven) willem jairlix/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) lande wynnen werven ende/
metsen sal wel en(de) loflijc gelijc reengenoote(n) boven en(de) beneden/
en(de) die ten ooghste nae duytgaen va(n) zijne(n) t(er)mijne bloot/
laten en(de) ongewonnen soe hij die ae(n)veerde cor(am) liefkenrode/
tybe nove(m)br(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt