SAL7376, Act: R°176.2 (346 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°176.2  
Act
Date: 1482-12-18

Transcription

2021-04-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jouffr(ouwe) marie absoloens weduwe henr(ix) wilen va(n) doirne/
cu(m) tutore in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat meester/
peter van thielt secretar(is) ons gened(ichs) hee(re)n shertogen huer/
mits alsulken xxv r(inssche) g(ulden) lijfpen(sien) alse der selver weduwen/
met eender uutspraken ae(n)geseeght wa(r)en ter causen van huer(er)/
duwarien nove(m)br(is) viii a(n)no lxxv en(de) van allen achterstelle van/
dien bekynnen(de) huer d(air)af volcomelijc genoech gedaen te zijne/
scolden(de) d(air)af quijte den voirs(creven) meeste(re)n pete(re)n zijn borghen dair/
voe(r) verbonden huer goede en(de) alle ande(re) des(er) quitan(cie) behoeven(de)/
promitt(ens) de cetero nullaten(us) alloqui met condicien en(de)/
vorweerden wairt sake dat de stadt van bruessele naemaels/
de voirs(creven) rinte afquete dat die wedero(m)me ter selver natu(r)en/
souden moeten ae(n)geleeght wordden soe die nu staen en(de) soe/
de brieve dat begrijpen En(de) te dier meyni(n)gen selen [zijn] de selve/
brieve alhier bleven onder scepen(en) om der selver weduwen/
dairmede behulp te doen(e) tallen tijden als zij dier behoeven/
sal op goede caucie die wedero(m)me onder scepen(en) van loeven(e)/
ongecanceleert te bringen(e) En(de) nae huer doot selen de/
selve brieve volghen den ghenen die alsdan dairinne/
gericht sullen zijn cor(am) hoeve(n) tybe dece(m)br(is) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
Dese br(ieven) staen in/
een de cofferken/
d(air)op gescr(even) staen/
m pet(er) va(n) thielt/
secretar(is) (et)c(etera) en(de)/
jouffr(ouwe) marie/
absoloens wed(uwe)/
henr(ix) wile(n) van/
doirne
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt