SAL7376, Act: R°179.1 (353 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°179.1  
Act
, eerste 7lijnen in lat
Date: 1482-12-19

Transcription

2021-04-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
henricu(m) hanckart secretariu(m) opidi lovanien(sis) ad om(n)ia/
et sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et he(re)ditaria petri vanden poele walteri/
tschoeten katherine va(n) weze(re) eius uxor(is) et elizabeth vand(en)/
broecke infra lovaniu(m) et extra sit(a) in ma(n)sionib[(us)] domib[(us)]/
curtib[(us)] t(er)ris arrabilib[(us)] prat(is) pascuis silvis vineis ce(n)su trece(n)sa/
redditib[(us)] suis p(er)tinen(tiis) universis p(ro) cert(is) recognicio(n)ibus/
et p(ro)missionib[(us)] consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quar(um) tenor/
sequitur in hec verba It(em) peter vanden poele met co(n)sente/
wouters tschoten katlijnen van weze(re) zijns wijfs lijsbetten/
vanden broecke huer(er) dochter die zij hadde van wilen merten(e)/
vanden broecke hue(re)n voirman p(ri)us ema(ncipa)[te] ex pane d(i)c(t)e/
sue m(at)ris de co(n)sensu d(i)c(t)i walteri nu(n)c ei(us) mariti en(de) oick/
met wille en(de) consente jans monicx willem wevers/
oems der voirs(creven) lijsbetten vanden broecke heeft gelooft/
henr(icke) hanckart alse vand(en) drie mudden corens die der/
voirs(creven) lijsbetten vand(en) broecke vallen sullen aen den voirs(creven)/
pete(re)n s(in)[t] andriesmisse naestcomen(de) vand(en) (½) boende(r) lants/
gelegen inde hoolstrate bijde to(m)me aldair dat de selve peter/
van hue(r) in pechtingen hult dat hij die drie mudde core(n)s/
goet en(de) payabel wel bereit cu(m) va(n)no et pe(n)na pacht en(de) maten/
van loeven(e) vanden gewasse van desen toecomen(de) oeghste/
den selven henr(icke) ten voirs(creven) s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls betalen/
en(de) tot in zijn huys leve(re)n sal En(de) oft dair inne gebreck/
viele soe hebben de voirs(creven) p(er)sone(n) gelooft ind(ivisim) renu(n)c(iantes) dair/
voe(r) selve inne te stane en(de) den voirs(creven) henr(ic) dat te voldoen(e)/
sonder hen te behulpen dair tegen met e(n)nigen statuyten/
oft ordina(n)cien die gemaect zijn oft gemaect mochten/
wordden op come(n)scapen va(n) corene oft greyne in e(n)niger/
manie(re)n t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] En(de) de voirs(creven) p(er)sonen hebben den voirs(creven)/
pete(re)n bekint zijn pechtinge aen de voirs(creven) v goede voir de/
voirs(creven) drie mudden corens tsjaers va(n) halfmerte naest/
comen(de) over vier jair cor(am) hoelair thenis junii xx a(nn)[o] lxxxii/
Et habuit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) hoeve(n) tybe dece(m)br(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt