SAL7376, Act: R°18.3 (32 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°18.3  
Act
Date: 1482-07-04

Transcription

2019-03-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
Den dach van rechte die op heden gedient soude hebben/
tusschen lodewijcke bode als p(ro)cur(eur) meester jans drabbequier die/
geleyt es nae deser stadt recht tot allen den goeden jans wilen/
vand(en) hove ter eender en(de) andriese sapeel als p(ro)cur(eur) der kynde(re)n/
gherams wilen boote ter ande(re) Es uutgestelt tot va(n) in sat(er)daghe/
naestcomen(de) in viii daghen om alsdan te dienen gelijc dien opheden/
gedient soude hebben cor(am) abs(oloens) roela(n)ts julii iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt