SAL7376, Act: R°24.2 (52 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°24.2  
Act
Date: 1482-07-06

Transcription

2019-03-29 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jacop du buck als geleyt nae des(er) stad recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans godfroit/
en(de) jans wilen godfroit zijns soens soe wair die gelegen zijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r) van heviler/
te neufsart alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den /
selve(n) ja(n)ne godfroit en(de) der weduwen jans wilen zij(n)s soens/
voirs(creven) dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve/
impugne(re)n heeft doen bescheyden Tot welken dage noch oic/
op heden als ten naesten dage va(n) rechte de voirs(creven) p(er)sonen/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven)/
geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re/
dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rapporte pet(er)s comelinck des(er) stad/
bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheydinge geschiet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) voirs(creven)/
beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
is in sca(m)pno julii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt