SAL7376, Act: R°65.2 (148 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°65.2  
Act
Date: 1482-08-22

Transcription

2020-01-04 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) henry du molin van arkenen en(de) jan robbijns va(n) mechelen/
die uut crachte van besloten(en) brieve(n) der stadt van loeven(e) gescreven/
aen den meye(r) en(de) scepen(en) van arkenen op heden alhier dach van /
rechte hadden inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) tegen/
merten(e) sohar van sint aechten rode en(de) dat uuyt saken onder/
den ande(re)n van viii mudden core(n)s der maten va(n) loeven(e) erfelijcx/
pachts die arnt wilen robbijns gecreech met scepen(en) brieven/
va(n) loeven(e) int jair van xlvi aen en(de) op seke(re) goede bodarts le febure/
gelegen tarkenen voirs(creven) te duwechial te graven en(de) dair omtrint/
gelijc de selve bodar die aldair te houden plach vand(en) welken/
viii mudden core(n)s oft panden der selver de selve arnt robbijns/
voe(r) jan robijns nae en(de) alsnu de voirs(creven) henr(ic) vredelike possessie hebben/
gehadt en(de) alnoch de selve onderpande besidt soe uut crachte vand(en)/
voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van loeven(e) soe anderssins die voe(r) den voirs(creven) erfpacht/
zijn bleven liggen(de) vanden welken erfpachte oft onderpanden der/
selver de selve merten den voirs(creven) henri du molin en(de) ja(n)ne robbijns/
pijnde ongebruyck te doen(e) den selve(n) dach bescheyden(e) te co(m)pare(re)n/
inde banck tarkenen co(n)trarie den scepen(en) brieven van loeven(e) dairaf/
de ky(n)nisse alleene alhier behoirde heeft hem de selve henry/
inden name en(de) oick van hem [en(de) oick] als p(ro)cu(reu)r jans robbijns op heden/
inde banck tegen den selven merten(e) te rechte gep(rese)nteert aldair/
de selve m(er)ten noch p(ro)cur(eu)r van zijnen weegen geco(m)pareert en es/
in sca(m)pno cor(am) abs(oloens) boxh(oren) roel(ant) hoeve(n) tants aug(usti) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt