SAL7376, Act: V°105.4-R°106.1 (211 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°105.4-R°106.1  
Act
Date: 1482-10-15

Transcription

2020-06-06 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jan vand(en) blooke als mo(m)boir lijsbetten truydemans/
zijns wijfs en(de) yde truydemans huer suster geleyt voir hue(r)/
wettich gebreck totten gereeden en(de) haefliken goeden arnts/
truydemans wille wilen huers vaders hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreven aen den meye(r) van werchte(r) oft zijne(n) stede/
houde(r) alle de selve gereede en(de) haeflike goede heeft doen leve(re)n/
en(de) m(ar)grieten hobbouts weduwe desselfs wilen arnts die die/
houden(de) was dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft hij[zij] tegen de/
voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve/
impugne(re)n Tot welken daghe de voirs(creven) weduwe noch nyema(n)t/
van zijne(n) [hue(r)] wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven) geleydden altijt co(m)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij resc(ri)pte/
va(n) ja(n)ne van elsbroecke meye(r) van werchte(r) de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dachbescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht vand(en) voirs(creven) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno oct(obris) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt