SAL7376, Act: V°11.4-R°12.1 (21 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°11.4-R°12.1  
Act
Date: 1482-07-01

Transcription

2019-01-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan reers jorijs straetman jan kyp en(de) gielijs leerse alle/
woenen(de) te houdert hebben gelooft ind(ivisim) hee(re)n clase va(n)nispen/
prioer des goidshuys van p(er)cke lxiiii r(ijnsche) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
ad festu(m) dyonisii p(ro)xim(um) p(er)solven(dum) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] als va(n) achterstelle
//
vand(en) thienden desselfs goidshuys gelegen te houdert/
Voirts hebben gelooft de voirs(creven) p(er)sonen elc bezundert den/
voirs(creven) hee(re)n clase te te weten(e) de voirs(creven) jan kyp iiii mudden/
rogs en(de) een halster ghersten de voirs(creven) jan reers iiii(½) mudd(en)/
rogs ix(½) mudden en(de) ii halster ghersten en(de) drie r(ijnsche) g(ulden) iiii st(uvers) i pl(a)c(ke)/
en(de) de voirs(creven) jor(ijs) straetman i(½) mudde en(de) viif molevate rox/
ii mudde en(de) ii halster g(er)sten en(de) de voirs(creven) gielijs leerse iii(½) mudd(en)/
rox iii halster ghersten Al te betalen(e) s(in)[t] andriesmisse/
naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Als va(n) achterstelle gelijc voe(r) voirt/
hebben alle de voirs(creven) p(er)sonen ind(ivisim) bekint genomen te/
hebben de thiende des voirs(creven) goidshuys geheeten de groote/
thiende va(n) houdert gelijc zij die tot noch toe gehoude(n) hebben/
Te houden en(de) te hebben va(n) s(in)[t] jansmisse lestleden eenen/
t(er)mijn va(n) ii jae(re)n lang Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r)/
xxi(½) mudden rogs xxxi(½) mudden ghersten en(de) xlvi mudden/
even(en) elx grains goet en(de) payabel maten va(n) loeven(en) jairlix/
s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te p(er)cke te leve(re)n/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Et quib(us) p(ro)misit aliu(m) de sua quarta p(ar)te d(i)c(t)e so(m)me/
lxiiii flor(enos) renen(sis) et acce(n)se p(re)d(i)c(t)e indempne(m) co(n)s(er)va(r)e cor(am) tybe tants/
julii p(rim)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt