SAL7376, Act: V°17.2-R°18.1 (30 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°17.2-R°18.1  
Act
Date: 1482-07-03

Transcription

2019-02-23 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat op heden jan blanckart ter eender den raide vand(er)/
stad te kynnen heeft gegeven hoe dat hij hem grootelijc beduchte/
v(er)steken te zijne van zijnen thoene voir den rectoir alhier die hij/
ov(er)lang nernstelijc begheert heeft bijden raide in turba gedaen/
te werden(e) van alsulker saken als hij en(de) zijn brueder willem pyerarts/
voe(r) den recteur voirs(creven) hangen(de) hadden tegen everarde de pape hem/
des gedragen(de) van zijnder diligen(cien) voirs(creven) totten raide bidden(de) en(de)/
beghe(re)nde dat den raedt everarde voirs(creven) oft zijne(n) p(ro)cur(eur) henricke/
steyman die aldair was alsoe noch onderwijsen woude(n) want zij/
vander materien mits v(er)anderi(n)gen vand(en) raide niet volcomelijck/
geinformeert [en] wae(re)n noch oic mits den raide vand(er) staten alhier/
wesen(de) d(aer)mede de stad beco(m)mert was niet soe vollic en souden/
co(n)nen ontco(m)me(re)n als wel behoeve(n) soude als dat den tijt noch/
gep(ro)longeert werde xiiii daghe lang om by(n)nen middelen tijde/
de sake te expedie(re)n soe behoiren soude oft e(m)mer totter tijt toe/
dat de voirs(creven) everaert selve in p(er)sone alhier wae(re) dair tegen
//
henr(ic) voirs(creven) ter ande(r) zijden seyde hoe dat hij d(aer)inne gheene(en)/
last en hadde noch hem en stonde te doen(e) e(n)nige p(ro)longacie/
sonder zijne(n) meester in desen te hebben(e) beghe(ren)de dair van/
verdrach dair op den raet rijpelijc geledt hebben(de) bevi(n)den(de) dat de materie oic swaer was en(de) wel behoefde d(aer)op gelet te /
zijne en(de) oic mits der occupacien voirs(creven) en(de) ande(re)n reden(en) huer/
d(aer)toe porren(de) heeft den selve(n) p(ar)tien uutgesproken en(de) get(er)mineert/
dat dese materie berusten sal totter compst va(n) everarde/
voirs(creven) en(de) den raet vand(er) staten gescheyden sal zijn en(de) alsoe/
lange werden uutgestelt om alsdan d(aer)inne te doen(e) soe behoe(re)n/
sal geven(de) den selven p(ro)cur(eur) henricu(s) steyman te ky(n)nen in alsoe/
v(er)re jan blanckart oft zijn brueder bij hem oft zijnen meester/
voirs(creven) v(er)rast werden oft bescadicht en(de) des voirs(creven) steet niet en/
achtervolchde datmen dat aen zijns meesters goet oft p(ra)mi(n)gen/
va(n) zijne(n) live nemen soude in (con)silio opidi julii iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt