SAL7376, Act: V°176.2 (348 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°176.2  
Act
Date: 1482-12-18

Transcription

2021-04-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) wouter van boene(n)rode heeft gecleert dat hij den scouth(eyt)/
van lyere ter p(rese)ncien vanden scepen(en) aldair gep(re)senteert/
heeft zeke(r) brieve(n) der stadt va(n) loeven(e) d(air)inne seke(r) costen/
geeyscht bij ja(n)ne busscop s(in)[te] pet(er)sman den voirs(creven) scoutheyt/
besloten wa(r)en en(de) dairaff den dach op heden diende naevolgen(de)/
den voirs(creven) brieve(n) aen hem gescreve(n) dewelke scouth(eyt) opde/
de selve brieve antweerde dat hij he(m) met zijne(n) oversten/
beraden woude cor(am) hoeve(n) tybe dece(m)br(is) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt