SAL7376, Act: V°288.3 (560 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°288.3  
Act
Date: 1483-03-18

Transcription

2022-11-14 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de voirs(creven) borghen hebben malcande(re)n gelooft oft deen voirde(r)/
dan dande(r) gepraemt wordde dat zij dairaf malcande(re)n te/
gelike ter hant staen sullen en(de) alle costen die zij oft deen/
va(n) hen dairo(m)me soude moeten lijden te gelijke draghen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt