SAL7377, Act: V°126.1 (248 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°126.1  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2020-10-25 by arlette De Paepe
Want joes van kessele als geleijt nae deser stat recht voir zij(n)/
wettich gebreck tot alle(n) den goeden beyde have en(de) erve jans/
wijlen vanden dale wair die gelegen zijn hem alle de selve/
goede met andriese van voshem vorste(r) va(n) des(er) stat heeft doe(n)/
leve(re)n ende de conde gedaen [en(de) dach beteekent] inder gebuerte(n) jans wile(n) vande(n)/
dale oft yema(n)t tegen de leveringe yet hadde willen allige(re)n/
oft de scepen(en) brieven impugne(re)n tot welken dage nyema(n)t/
gecompareert en is den voirs(creven) joese trecht voirt versueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers gewij(s)t/
hebben voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken bij rappoirte des voirs(creven) andries va(n) voshem de/
voirs(creven) leveringe en(de) dach besceydinge geschiet te zijne/
datme(n) den voirscr(even) joese vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is in scampno cor(am)/
scabinis octobri(is) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt