SAL7377, Act: V°30.3-R°31.1 (60 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°30.3-R°31.1  
Act
Date: 1483-07-11

Transcription

2019-08-09 by arlette De Paepe
Vanden questien geresen tussche(n) janne boxhoe(re)n wonende/
in de parijsstrate ter eender en(de) anthonise va(n) tong(er)loo t(er)/
ande(r) zijden als van eene(n) hoefken(en) liggen(de) op de biest /
dwelck anthonijs voirscr(even) zesse jair lanck gehuert hadde/
tegen zijnde suster nu ter tijt aflivich wesen(de) om thoppe/
cruyt opt selve hoefken wassen(en) te trecken(e) jairlijx/
den voirscr(even) termijn lanck due(re)nde dmudde om vi st(uvers)/
d(air) hij alnoch aenhadde dit jair en(de) djair toecomen(de) Dwelc/
de selve jan he(m) ontkinde en(de) nae dien dat de voirs(creven)/
anth(onijs) h(ier) op tot zijne(n) thoene gewese(n) was en(de) den selven/
/ gehoirt zijnde soe es den voirscr(even) p(ar)tien uuytgesproken/
ende get(er)mineert bijder wet voirs(creven) dat den voirs(creven) anthonise/
volgen sal tvoirscr(even) hoefken metten hoppecruyde d(aer)op wassen(de)/
den voirscr(even) termijn due(re)nde acht(er)volgen(de) der hueringe(n) d(aer)af/
bij hen gesciet voe(r) vi st(uvers) dmudde in (con)s(ilio) op(idi) julii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt