SAL7377, Act: V°78.1 (157 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°78.1  
Act
Date: 1483-08-28

Transcription

2020-06-05 by arlette De Paepe
Want cornelijs roelofs als geleyt nae des(er) stat recht tot alle(n)/
den goeden beyde have ende erve jans wilen mo(m)mairt wair/
die gelegen zijn hem oft gielise eveloge d(er) stat bode in zijnen/
name alle de selve goede met br(ieven) van des(er) stat gescreve(n)/
aenden meye(r) van campenhout oft zijne(n) stedehoude(r) te stertbeke/
heeft doen leve(re)n ende dach van rechte doen beteeken(en) d(er)/
weduwen desselfs wijlen jans en(de) hue(r) kinde(re) en(de) ande(re) hande/
aende voirscr(even) goede hebben(de) oft zij tegen de voirscr(even) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n Tot welken dage noch op hed(en)/
als ten verstreken(en) dage de selve p(er)sone noch p(ro)cur(eur) va(n)/
hue(re)n wege(n) gecompareert en is den voirscr(even) geleyden/
trecht voirt v(er)suekende soe v(er)re de scepen(en) van loven(e) t(er)/
manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse nae/
dat hen heeft gebleken bij r(e)sc(ri)pte des voirs(creven) stedehouders/
van stertbeke de voirs(creven) leveringe en(de) dach besceydinge gesciet/
te zijne Wair de wed(er)p(ar)tie vanden geleyden niet en/
compareerde voir den opstane smeyers ende der scepen(en)/
datme(n) den voirscr(even) geleyden vand(en) voirscr(even) goeden houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) br(ieven) soe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) was in scampno cor(am) scabinis/
aug(usti) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt